Zásady ochrany osobních údajů

04.05.2018

Milí zákazníci,

přinášíme informace z oblasti ochrany osobních údajů a to v souvislosti s blížící se účinností tzv. GDPR, tedy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nové všeobecné obchodní podmínky
Další novinkou je změna obchodních podmínek, do kterých jsme vtělili zpracovatelskou smlouvu. Tato smlouva vyjadřuje vztah mezi vámi (jako správci osobních údajů vašich klientů) a námi (jako zpracovateli těchto údajů). Najdete ji pod bodem 13. Ostatní oblasti zůstávají nezměněné.

V případě nejasností nebo otázek nás prosím přímo kontaktujte na mikysport@mikysport.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Dokumenty